About
אודות

אודות


שמי בני הרשקוביץ יליד 48 במחנות מעצר בקפריסין, בן לניצולי שואה בנדין פולין ומעפילים בילתי לגאליים.

אבא ל 5 סבא ל 25.

איש הייטק 42.5 שנה חומרה ותוכנה בתחום הבנקאות.

ההובי "אומנות יודאיקה בעץ" כבר כמה שנים, עברתי כל מיני השתלמויות בנושא ובעיקר פיתוח טכניקות משלי.

מתחילת 2012 מעביר את ההובי לעיסוק המרכזי.

שהם: הרעיון, תיכנון היצירה, תוכן כתיבה, מציאת חומר גלם המתאים, טכניקות יצירה, גימור והעמדת היצירה למכירה.

אתר זה שמיועד לפרוייקט זה תכנון ופיתוח גם על ידי. 

About the Artist