שוק איכרים ואמנים 1 ירושלים

היריד שהתקיים ביום ששי 29.06.12 בירושלים