אמנות בפרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

הפסוק

 "  וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן"

ארון קודש נייד

הפסוק   "אֵל נָא רְפָא נָא לָה"

הפסוק

בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה