יריד מכירות בכנס בכל לבבך גני התערוכה

יצירה עם תוכןKenes bechol levavcha 1Yarid Bechol levavachaDuchan 1