אמנות בפרשת בשלח

פרשת בשלח

הפסוק

אני הרופאך

תליונים ותכשיטים בגלל מגפת הקורונה