ציורים בנושא תנכי בתערוכה

הסנה בוער באש

השיח הוא מגזרת עץ עם הכיתוב "עם ישראל חי"