תערוכת גבורה ותקומה 2017

gevura utekuma 2המשתתפיםpartnersהעבודות jerusalem 2שעון לזכר השואה עם האוצרת רחל זיו Gvura Utekuma 1