חנוכיה Chanucah Menorah

בחג החנוכה שנמשך 8 ימים נהוג להדליק כל ערב נר נוסף כמנהג בית הלל. יש מהדרים ומדליקים בשמן זית.

החנוכיות שאני יוצר הם בדרך כלל מעץ זית ישראלי chanukah menora olive wood 2014VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100Menorah 5the menorah step 5UCH001_aUCH002_bMenorah standJudaica Bennys art Benny Hershkowitz wooden Judaica Art - Google Chrome