השואה

עבודות שלי בנושא השואה: בציור, בעץ  וקרמיקה

שעון מטוטלת לזכר השואה, הוזמן אצלי לתערוכה על השואה  הוצג פעם ראשונה באוניברסיטת תל אביב מאז בעשרות תערוכות בארץ,

בית הכנסת הגדול בעיר בנדין מקרמיקה

סיכה Never Again  שייצרתי מפרוסת עץ זית