תערוכה "אין לנו ארץ אחרת" במרכז עזריאלי חולון

התצוגה שלי בלובי בניין C

HOLON Exhibitionבתערוכה בערב הפתיחהin the exhibitionירושלים אורו של עולםjerusalem oroמזרחmizrach exhibitionברכת כהניםbirkat kohanim