אמנות בפרשת יתרו

פרשת יתרו

הפסוק

מעמד הר סיני

ציור אקריליק על עץ בגודל 40 על 32 ס"מלוחות הברית לוחות הברית נוסח חב"ד