כנס המקדש תמוז תשע"ט

הייתה לי הזכות להשתתף לאחר שהוזמנתי לכנס "אמנות המקדש" וחכמת נשים במקדש

תראו את המרצים וגם האמנים שהיו לצידיהתצוגה שלי