יריד קיץ בגבעת שמואל במסגרת נשים יוצרות

פרטים למטה                  yotzrot 3Nashim Yotzrot 1Show givat Shmuelshow 1