פסטיבל ירוק ואיכות הסביבה גבעת שמואל

מעץ טבעי וירוק ליצירה יעודית  = יהודית

פסטיבל ירוק 2שילוט הגבעההגבעה 05-05דוכן שלי גבעת שמואל 6-5