לקראת שבועות בדיזינגוף סנטר

שבועות בדיזינגוףקרוב  לשער 7

דיזינגוף סנטר 2

דיזינגוף סנטר 4