אמנות בפרשת שופטים

פרשת שופטים

הפסוק
צדק צדק תרדוף"

שעונים מיוחדים עם הכיתוב של פסוק זה

שעון עץ הזית נמכר עבור מתנה לשופט שהתמנה לתפקיד בארצות הברית