אומנות יודאיקה בעץ בכנס המקדש תשע"ז

temple 2017בתכניתtemple 2