אמנות בפרשת תולדות

פרשת תולדות

בראשית כ"ו ג'

בימי הרעב הקב"ה לא נתן ליצחק אבינו אל תרד מצרימה, ואמר לו

"גּוּר בָּאָרֶץ הַזֹּאת וְאֶהְיֶה עִמְּךָ וַאֲבָרְכֶךָּ" 

 

מזוזת ארץ ישראל, מתאים אפשרות להכין לכל גודל של קלף

אפשרות כל סוג עץ אצילי ולכל גודל של קלף

כאן עץ אגוז אבל יש אפשרות לכל עץ אציל: זית, ברוש, מייפל ועוד