תערוכה "אני ישראלי" במרכז מורשת בגין ירושלים

לפי בקשת מרכז מורשת בגין התערוכה נמשכת עד לאחר סוכותBennn 5Exhibition invitation 1ARTCITYkapa for the exhibitionעליה לרגל Jerusalem 2מזרח mizrach 7