תערוכה קבוצתית בגלריה על האגם רעננה 2014

on the lake 7The opening the exhibitionThe openingMy artworks Jerusalem clocks 1