ספר דרך אברהם

סיפרו של רפי מגיד "דרך אברהםMAGID"

פרפראות וגימטריות לתורה חלק א – בבחסדי ה' זכיתי להוציא ספר המשך, בשני חלקים, לספרי "כמים לים מכסים", המכיל אף הוא רעיונות על התורה, רובם ככולם על דרך הגימטריאות.  הספרים מכילים למעלה מ-1200 עמ' (אלף ומאתיים עמודים!) וזכו לברכתם של הרב זינגר שליט"א, רבה של גבעת שמואל, הרב נבנצל שליט"א, רב העיר העתיקה, והרב שלמה לוונשטיין.

  את חשיבותה של הגימטריא, ניתן לראות בכך שהיא המדה העשרים ותשע במניין שלושים ושתים המידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, המובאות לאחר מסכת "ברכות". והרמב"ן בהקדמה לפירושו על התורה אומר: "וכל הנמסר למשה רבינו בשערי הבינה, הכל נכתב בפירוש או ברמיזה או בתיבות או בגימטריאות". וב"ספר הגאולה" מוסיף הרמב"ן ומדגיש ביתר שאת את חשיבות הנושא: "קבלה ביד רבותינו, חכמי התלמוד הקדושים ז"ל, כי נמסרו למשה בסיני גימטריאות ידועות להיות זכר ואות לעניין הנאמר על פה, עם שאר התורה שבעל פה".

רבים מהחישובים שבספרים עוסקים בחישוב על פי מילוי אותיות. דהינו: לקיחת האות כמו שהיא נכתבת, כגון: אל"ף, בי"ת, גימ"ל, וחישוב על פי החלק הנעלם של האות. רמז לעניין זה מופיע במסכת "שבת" (דף ק"ד.) בדרשות על האותיות, וגדולי הראשונים והאחרונים השתמשו בדבר זה. ובהקדמה לספרי הקודם "כמים לים מכסים" הבאתי מספר דוגמאות לכך.

ליצירת קשר 054-4740776 או בדוא"ל rafi.magid7@gmail.com