ספר יד אלימלך

חידושי רבי דוד אלימלך מדינוב

ערך מכתבי יד הנין: עו"ד נח ליפשיץ

רבי דוד אלימלך הכהן שטורמלויפר זצ"ל [תרט"ו – תרצ"ו] מפארי הרבנים והדיינים בגליציה, פולין, שמש למעלה מ-40 שנה כדיין ורב בדינוב, כאשר משנת תרס"ב ועד לפטירתו כהן כראב"ד ומרא דאתרא של דינוב.

הוא היה בקי בדיני ממונות והתכתב עם כל רבני ודייני פולין שהתייחסו אליו בכבוד רב ובהערכה רבה. כ-40 תשובות שהשיבו לו גדולי הדורות כמו, שו"ת בית יצחק, שו"ת מהרש"ם, שו"ת אמרי יושר, שו"ת מהר"ש, שגם היה מחותנו, שו"ת צבי לצדיק, ועוד רבים אחרים, פרוסות בספריהם.

 הוא חיבר ספרים רבים וביניהם, ספרי שאלות ותשובות, ואולם לדאבון הלב, ספר חידושי התורה שלו על הש"ס הוא היחיד ששרד את המלחמה. בספר חידושיו הועתקו חילופי מכתבים שהיו לו עם פוסק הדור של תקופתו, הגאון רבי מאיר אריק זצ"ל, שלא פורסמו מעולם.

לאחר עבודה מאומצת וממושכת של שנים רבות, יוצא עכשו לאור, ע"י הוצאת הספרים והמכון להוצאת כתבי יד, "מכון ירושלים" , ספר חידושיו, הכולל גם את חילופי מכתביו עם רבי מאיר אריק, מאמרים תורניים שפרסם בצעירותו, וכן את התשובות שנשלחו אליו ע"י גדולי הדורות.

זכות גדולה היא להוציא לאור את חידושיו של אחד הגדולים מהדורות האחרונים, מהם עולה בעליל  ידענותם המופלגת ובקיאותם העצומה בכל התורה כולה, של רבותינו האחרונים.

נח ליפשיץ, נינו ועורך הספר.